LWI - Land Warfare

Defence Services Asia: Ketua Tentera Darat Menekankan Pembangunan

10th April 2014 - 09:08 GMT | by Dzirhan Mahadzir in Kuala Lumpur

RSS

Save this for later

Isu kewangan Malaysia telah menyebabkan kekangan atas perbelanjaan pertahanan tetapi Panglima Tentera Darat Malaysia, Jeneral Datuk Raja Mohamed Affandi Bin Raja Mohamed Noor, walaupun mengakui bahawa kekangan bajet merupakan cabaran utama untuk tentera darat, yakin bahawa Tentera Darat boleh mengatasi kesanya.

Beliau berkata ‘Cabaran utama Tentera Darat dalam meningkatkan keupayaanya ...

Want to read more?

Premium news content is only available to Shephard Plus subscribers or Online News subscribers

Back to News

Share to

Linkedin